Kwaliteit – Mondgezondzeeland Mondhygiënisten – Goes

Uw Mondhygiënist in Goes

Welkom bij MondgezondZeeland Mondhygiënisten.
2 mondhygiënistenpraktijken onder 1 dak.

Mondhygiënepraktijk Rianne Verhoeven en Mondhygiënerijk (de praktijk van Louisa Hazenbosch) zijn gevestigd op de 1ste verdieping van "de Pijlers".

Kwaliteit

Rianne Verhoeven staat ingeschreven in het KRM (KwaliteitsRegister Mondhygiënisten) onder nummer 087100 en in het Kwalitetsregister Paramedici onder nummer 09900557892.

Onderdeel van kwaliteitsverhoging/kwaliteitsbewaking is de deelname aan de gespreksgroep “Intercollegiale Toetsing”.

Wat is het KRM?

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het beroep mondhygiënist. Daarom richtte de vereniging in september 2008 het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten op. U plukt daar nu de vruchten van. Want is uw mondhygiënist ingeschreven bij het KRM, dan kunt u er zeker van zijn dat hij/zij uw mondverzorging professioneel en vakkundig uitvoert.
Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van het wettelijk erkende HBO-diploma ’mondhygiënist’ en zetten zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep. Bovendien hebben ze voldoende werkervaring en volgen ze verplichte (na)scholing waarmee ze hun kennis op peil houden en bijblijven in de nieuwste ontwikkelingen. KRM-mondhygiënisten onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. Ze nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector.