Behandelingen – Mondgezondzeeland Mondhygiënisten – Goes

Uw Mondhygiënist in Goes

Welkom bij MondgezondZeeland Mondhygiënisten.
2 mondhygiënistenpraktijken onder 1 dak.

Mondhygiënepraktijk Rianne Verhoeven en Mondhygiënerijk (de praktijk van Louisa Hazenbosch) zijn gevestigd op de 1ste verdieping van "de Pijlers".

Behandelingen

Eerste behandeling

Tijdens de eerste afspraak zal er een intake gedaan worden. De patiëntgegevens worden genoteerd en er zal een medische gezondheidsvragenlijst met u doorgenomen worden. Tijdens de intake is het van belang dat u de verwijskaart van uw arts of tandarts, een geldig identiteitsbewijs en het pasje van uw zorgverzekering bij u heeft, en dat u de namen weet van evt. medicijnen die u gebruikt. Er zal een mondonderzoek gedaan worden en de PPS wordt bepaald. Soms worden er ook mondfoto’s genomen. Evt. Röntgenfoto’s worden opgevraagd bij uw verwijzend tandarts. Daarnaast zal tijdens de eerste behandeling met u besproken worden welke behandeling het best bij u past en indien nodig krijgt u een begroting van de kosten mee.

Vaak zult u ook al een advies krijgen over de optimale mondverzorging passend bij uw situatie.

Als u al weet via uw verwijzend tandarts dat u parodontitis heeft, kan het verstandig zijn ook bij het eerste consult al tijd te reserveren om uw tandvleesconditie vast te leggen, zodat een begroting voor vervolgbehandelingen nauwkeuriger te maken is.

Preventieve behandelingen vallen onder M-codes.

Curatieve behandelingen , (bijvoorbeeld bij parodontitis) vallen onder T codes.

Werkzaamheden

De mondhygiënist richt zich allereerst op het voorkomen van tandvleesaandoeningen en het voorkomen van aandoeningen van de tanden en kiezen zoals erosie en cariës (gaatjes): de preventieve zorg. Indien er toch problemen met uw gebit of tandvlees zijn ontstaan, dan is er sprake van curatieve zorg. Om te bepalen welke zorg nodig is wordt de PPS bepaald. Om u een indruk te geven van de werkzaamheden, heb ik de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Preventieve zorg: wanneer is dit nodig?

Preventieve zorg is een goede aanvulling op uw eigen dagelijks onderhoud indien u: tandvleesontsteking wilt voorkomen, u belang hecht aan een gezond gebit, u wilt voorkomen dat er gaatjes ontstaan, u wilt voorkomen dat uw tanden en kiezen gevoelig worden, u wilt voorkomen dat uw tandvlees terugtrekt, u voor uw kinderen een gaaf gebit wilt. Preventieve zorg wordt uitgevoerd door de mondhygiëniste of wordt uitgevoerd door een preventie assistente, werkzaam in de praktijk en onder toezicht van uw tandarts.

Curatieve zorg: het oplossen van problemen

Curatieve zorg is noodzakelijk indien: uw tandvlees het cijfer PPS 2 of 3  krijgt , er regelmatig gaatjes ontstaan, uw tanden of kiezen gevoelig zijn bij koud, warm, zoet en zuur, u last heeft van terugtrekkend tandvlees, u last heeft van bloedend en/of gezwollen tandvlees, uw tanden of kiezen los gaan staan of van stand veranderen, u last heeft van een slechte adem of vieze smaak. Deze curatieve zorg wordt uitgevoerd door de mondhygiëniste.

Het geven van adviezen bij andere aandoeningen

Voor patiënten die behandeld worden met radiotherapie (bestraling) in het hoofd/halsgebied of patiënten die behandeld worden met chemotherapie is het zeer belangrijk dat de mondgezondheid optimaal is. Ongemakken /pijn in de mond als gevolg van deze therapieën worden dan zoveel mogelijk verminderd.

Stappen in de behandeling

Tijdens de eerste afspraak worden de medische gegevens die van belang zijn om een diagnose te stellen, opgenomen en met u besproken. Verder wordt er een onderzoek naar de status van uw gebit en het tandvlees gedaan. Op basis van deze diagnose wordt er samen met u een plan van aanpak gemaakt en met u besproken. Er zal ook gevraagd worden naar de naam van eventuele medicatie.

In dit mondplan wordt vastgesteld wat de beste behandeling is voor uw situatie. Dat betekent dat samen met u bekeken wordt op welke wijze en op welke termijn wij het gewenste resultaat kunnen bereiken. In het mondplan worden ook de te verwachten kosten met u doorgenomen. Tenslotte worden er afspraken gemaakt over behandel data.

Daarnaast wordt er aangegeven of er na afloop van dit traject verdere controles noodzakelijk zijn. Deze recalls zijn bedoeld om het behaalde resultaat vast te houden en om nieuwe problemen te voorkomen.

De eerste afspraak zal ongeveer 60 minuten duren.

Indien de kosten van de behandeling hoger zullen worden dan € 250,00 krijgt u een begroting mee.